Chứng chỉ

IATF16949

ISO 9001

Giấy chứng nhận Bằng sáng chế mẫu hữu ích

Bằng sáng chế bóng thép có độ cứng cao

Thiết bị dỡ hàng di động cho bằng sáng chế máy làm sạch bi thép

Bằng sáng chế máy sấy bóng thép

Bằng sáng chế bóng thép